Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Konseptvalgutredning : E6 Alta - Avlastningsveg

Statens vegvesen Region Nord har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet gjennomført en konseptvalgutredning for E6 Alta avlastningsveg. I KVUen vurderes det blant annet hvorvidt hovedvegen E6 skal legges gjennom eller utenom Alta Sentrum.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 25.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-10-06 13:18:24.506541
MODIFIED 2016-10-06 13:18:24.718238
CREATED 2016-10-06 13:18:24.506541
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)