Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2

Konseptvalgutredningen for Buskerudbypakke 2 omfatter mulige strategier for å håndtere transportetterspørselen fram mot 2040 i Buskerudbyen, bybåndet mellom Lier og Kongsberg. Konseptvalgutredningen er utarbeidet etter bestilling fra Samferdselsdepartementet til Statens vegvesen, og skal danne grunnlag for vedtak om videre planlegging og valg av konsept. Prioritering mellom ulike prosjekter skal som tidligere skje gjennom Nasjonal transportplan og oppfølgingen i årlige budsjetter.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-02-02 00:01:00.093975
MODIFIED 2016-02-02 00:01:01.249213
CREATED 2016-02-02 00:01:00.093975
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)