Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Konseptvalgutredning for hovedvegsystemet i Moss og Rygge

Konseptvalgutredningen ser blant annet på utviklingen av konsept for de sentrale delene av Moss og Rygge, hvilket innebærer rv. 19 mellom Jeløya og E6 ved Mosseporten, samt fv. 118 og fv. 119 mellom Moss sentrum og E6 ved Årvoll. Det skal også vurderes hvordan nye konsept vil fungere med og uten ferjeforbindelsen Moss-Horten. Utredningen danner grunnlag for Regjeringens beslutning om videre planlegging.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 5.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-10-06 13:11:12.953003
MODIFIED 2016-10-06 13:11:13.164592
CREATED 2016-10-06 13:11:12.953003
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)