Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Konseptvalgutredning for transportløsning E6 Oppland grense - Jaktøya og rv 3 Hedmark grense - Ulsberg

Konseptvalgutredningen for E6 Oppland grense - Jaktøya og rv 3 Hedmark grense – Ulsberg omfatter strategier for utvikling av denne transportkorridoren fram mot 2040. Rapporten fremmes av Statens vegvesen, Region midt etter oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Utredningen skal danne grunnlag for Regjeringens konklusjon om videre planlegging.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 5.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-10-06 13:13:43.936122
MODIFIED 2018-01-24 23:00:28.071208+00:00
CREATED 2016-10-06 13:13:43.936122
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)