Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Konseptvalgutredning for transportløsning veg/bane Trondheim - Steinkjer

Konseptvalgutredningen skal gi svar på hvordan E6 og jernbanen mellom Trondheim og Steinkjer bør utvikles fram mot 2040. I utredningen anbefales konsept 1 Moderniseringskonseptet som omfatter utbedring av veg- og jernbanestrekninger samt etablering av knutepunkter for å koble sammen transporttilbudet i regionen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 8.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-06-04 17:27:41.050938
MODIFIED 2017-02-26 18:01:00.741966+00:00
CREATED 2012-06-04 17:27:41.050938
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)