Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Konseptvalgutredning for transportsystemet i Tønsbergregionen

Konseptvalgutredningen for helhetlige transport¬løsninger for Tønsbergregionen skal avklare prinsipielle løsninger og munne ut i en anbefalt løsning for: • Kollektivtrafikk, sykling og gåing i byområdet • Ny forbindelse mellom Nøtterøy og fastlandet • Trafikk til og fra byområdet østover over Presterød¬området

Konseptvalgutredninger kvalitetssikres for Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet ved hjelp av eksterne konsulenter (KS1). Konseptvalgutredningen danner grunnlag for regjeringens beslutning om videre planlegging.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 13.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-10-06 13:18:43.523712
MODIFIED 2016-10-06 13:18:43.737894
CREATED 2016-10-06 13:18:43.523712
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)