Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Konseptvalgutredning : Harstad

Konseptvalgutredningen omfatter strategier for å håndtere transportutfordringene i Harstad fram mot 2040. Ulike konsepter er vurdert. Statens vegvesen anbefaler at Kollektiv- og gang-/sykkelkonseptet med tunnel blir lagt til grunn for videre planlegging.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-06-04 17:27:38.262272
MODIFIED 2017-08-07 03:00:41.704331+00:00
CREATED 2012-06-04 17:27:38.262272
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)