Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Konseptvalgutredning Rv. 35 Hokksund-Åmot-Jevnaker : hovedrapport

Konseptvalgutredningen vurderer løsninger for transportsystemet langs rv. 35 på strekningen Hokksund-Jevnaker fram mot 2040. Anbefalingen i utredningen er valg av sammensatt konsept 1 som består av utbygging til vegnormal standard og kollektivtiltak.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-06-04 17:27:40.122989
MODIFIED 2013-02-14 18:07:47.737571
CREATED 2012-06-04 17:27:40.122989
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)