Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Konseptvalgutredning : Rv. 80 Løding – Bodø sentrum

Konseptvalgutredningen omfatter strategier for å håndtere transportutfordringene i på rv 80 Løding-Bodø sentrum fram mot 2040. Ulike konsepter er vurdert. Statens vegvesen anbefaler at Kombinasjonskonseptet blir lagt til grunn for videre planlegging.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 5.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-06-04 17:27:37.763943
MODIFIED 2013-02-14 18:07:45.646550
CREATED 2012-06-04 17:27:37.763943
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)