Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Konseptvalutgreiing E39 Aksdal - Bergen

Konseptvalutgreiinga omfattar E39 frå Aksdal i Tysvær kommune til Bergen. Konseptvalutgreiinga er ei brei fagleg vurdering av interesser knytt til transportsystemet mellom Aksdal og Bergen. Utgreiinga munnar ut i ei tilråding om val av konsept og vidare planlegging av infrastrukturen i korridoren.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-02-10 12:02:47.775752
MODIFIED 2017-02-10 12:02:47.997589
CREATED 2017-02-10 12:02:47.775752
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)