Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kontroverser om biologisk mangfold i norske skoger : en analyse av mottakelsen av Naturindeks for Norge 2010

Rapporten tilhører rapportseriene NOVA-rapport.

Opprettholdelse av biologisk mangfold er en overordnet målsetting for norsk miljøpolitikk. Naturindeks for Norge skal gjøre det enklere å overvåke tilstanden til og utviklingen av det biologiske mangfoldet i Norge. Naturindeksen er utarbeidet av Direktoratet for naturforvaltning, og bygger på en kombinasjon av kvantitative og kvalitative vurderinger av norsk natur og beskriver tilstanden for biologisk mangfold i ni økosystemer: havbunn, hav pelagisk, kyst bunn, kyst pelagisk, skog, myr, innsjø, åpent lavland og fjell. Indeksen er basert på studier av 309 indikatorer som til sammen gir et bilde av tilstanden i hvert av økosystemene og et konkret tallmessig uttrykk for tilstanden i norsk natur hvor verdien null (0) betyr at et økosystem har svært dårlig tilstand og verdien en (1) er referansetilstanden som «tar utgangspunkt i de bestandsstørrelsene som ville vært naturlig i et område gitt liten eller lav menneskelig påvirkning» (Nybø, 2010:140). Referansetilstanden er ikke ment som en politisk målsetting.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-10-24 00:03:53.330176
MODIFIED 2019-02-06 15:00:18.055617+00:00
CREATED 2014-10-24 00:03:53.330176
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)