Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Koreokrati : en evaluering av pilotprosjekt for utvikling av profesjonelle dansemiljøer

Pilotprosjekt for utvikling av profesjonelle dansemiljøer ble lansert i 2010 som en støtteordning og et virkemiddel for å utvikle og styrke profesjonelle dansemiljøer i regionene. I de tre årene av ordningen som er evaluert, har åtte ulike miljøer fått innvilget støtte. De åtte miljøene er svært ulike, både som organisasjoner og som dansefaglige aktører. Denne rapporten undersøker hvordan og hvorvidt pilotprosjektet gjennom å støtte disse miljøene har bidratt til å profesjonalisere, regionalisere og utvikle det norske dansefeltet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-09-20 12:01:05.170080
MODIFIED 2015-10-16 08:19:40.768158+00:00
CREATED 2014-09-20 12:01:05.170080
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)