Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kortnebbgås i Nord-Trøndelag våren 2008

Rapporten tilhører rapportseriene NINA Rapport.

Denne rapporten sammenfatter registreringer av den Svalbard-hekkende bestanden av kort-nebbgås Anser brachyrhynchus som raster i Nord-Trøndelag om våren. Hele bestanden, på om lag 60 000 gjess, raster her, med hovedtyngde i perioden fra midten av april til midten av mai. Det er hovedsakelig kommunene Steinkjer, Inderøy, Verdal og Levanger som har kort-nebbgjess rastende, med en fordeling av gjess på henholdsvis 56, 12, 16 og 16 prosent. Våren 2008 beitet en stor andel av gjessene på stubbmark med spillkorn og uhøstet kornåker i lengre perioder av oppholdet. Den dårlige høsten 2008 medførte at tilgangen var god på denne type habitat. Utover i sesongen, og etter hvert som andre habitattyper ble tilgjengelig og mer attraktive, skiftet gjessene over mot gresseng og nysådde kornåkre.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-11-16 13:01:14.123532
MODIFIED 2017-10-29 10:00:15.900621+00:00
CREATED 2013-11-16 13:01:14.123532
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)