Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kostnader og nytte ved boligtiltak i eldres private hjem : Eksempelberegninger i rammeverket av metoden for samfunnsøkonomiske analyser

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

I denne rapporten har vi, basert på våre erfaringer fra rapporten Et godt bad forlenger livet (i egen bolig), sett på sammenhengene mellom kostnaden ved boligtiltak i eldres private hjem og gevinstene som kan følge av tiltakene. I eksempelberegninger konsentrerer vi oss om baderomsrelaterte tiltak og gevinster (kostnadsreduksjoner) knyttet til redusert behov for hjemmetjenester og redusert behov for institusjonsplass.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 880.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-02-14 01:00:46.984818
MODIFIED 2020-02-14 01:00:48.562629
CREATED 2020-02-14 01:00:46.984818
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)