Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kostnader ved arbeidsskader og arbeidsbetinget sykdom på sokkelen

Rapporten tilhører rapportseriene ECON-rapport.

Denne rapporten er oppdatering av tallgrunnlaget i ECON rapport 71/00 "Kostnader ved arbeidsulykker og arbeidsbetinget sykdom på sokkelen" utarbeidet for Oljedirektoratet i 2000. Arbeidsskader og arbeidsbetinget sykdom på kontinentalsokkelen medfører betydelige samfunnsøkonomiske kostnader hvert år. Kostnadene er primært knyttet til fravær, uførhet og tap av liv og livskvalitet. Det er usikkert hvor stor andel av dødsfall, sykefravær og uførhet på sokkelen som skyldes arbeidsrelaterte forhold. Avhengig av omfanget av disse hendelsene anslår vi de direkte samfunnsøkonomiske kostnadene knyttet til arbeidsbetingede skader og sykdom på sokkelen til mellom ca. 710 og 1. 415 millioner kroner per år. I tillegg kommer kostnader ved redusert livskvalitet som kan være i samme størrelsesorden.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:07:31.164623
MODIFIED 2014-08-14 11:43:41.918931+00:00
CREATED 2012-11-19 16:07:31.164623
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)