Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kostnadsvurderinger - nedgravde avfallsløsninger : utredning

Klif har fått i oppdrag fra MD å utrede forslag til mulig endring av forurensningsloven med forskrifter som gir kommunene rett til å pålegge næringsaktører å knytte seg til avfallsinfrastruktur. Det skal gjøres en konsekvensvurdering av en slik mulig endring. Norconsult har fått i oppgave å gjøre en teknisk/økonomisk vurdering, med hovedvekt på å utarbeide en modell for beregning av kostnadsbildet i en slik situasjon. Dette er gjort ved å velge ut 4 såkalte caser, basert på konkrete områder i Norge hvor avfallssug er planlagt, under etablering eller allerede etablert.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-01-19 12:13:07.660256
MODIFIED 2019-02-06 15:00:24.246414+00:00
CREATED 2017-01-19 12:13:07.660256
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)