Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kostnadsvurderinger – nedgravde løsninger

Klif har fått i oppdrag fra MD å utrede forslag til mulig endring av forurensningsloven med forskrifter som gir kommunene rett til å pålegge næringsaktører å knytte seg til avfallsinfrastruktur. Det skal gjøres en konsekvensvurdering av en slik mulig endring. Norconsult har fått i oppgave å gjøre en teknisk/økonomisk vurdering, med hovedvekt på å utarbeide en modell for beregning av kostnadsbildet i en slik situasjon. Dette er gjort ved å velge ut 4 såkalte caser, basert på konkrete områder i Norge hvor avfallssug er planlagt, under etablering eller allerede etablert. Det er inkludert en vurdering av tekniske løsningene for både tradisjonelle systemer og avfallssug, samt en kort vurdering av fordeler og ulemper med avfallssug.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-01-19 12:24:37.219137
MODIFIED 2017-01-19 12:24:37.229027
CREATED 2017-01-19 12:24:37.219137
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)