Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kostnytteperspektiv på verneplikten og mannskapsproduksjonen i Forsvaret

Rapporten inneholder en kostnyttevurdering av fremtidig organisering av verneplikten. Grovt sett har man fire alternativer: beholde dagens vernepliktmodell, innføre et fullstendig profesjonelt forsvar, gjeninnføre allmenn verneplikt i praksis eller å velge en differensiert modell. Rapporten har gjennomgående et forsvarsoperativt og økonomisk perspektiv. For de fleste av forsvarets operative avdelinger er det i et forsvarsøkonomisk perspektiv mer lønnsomt, målt i både kroner og operativ evne, å ha vervede på kontrakt fremfor årlige innrykk av vernepliktige. Rapporten avsluttes med en overordnet drøfting med et bredere perspektiv.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 380.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:20.477634
MODIFIED 2016-02-20 06:00:50.088219+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:20.477634
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)