Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus i 2009 : institusjonsvise resultater

Rapporten tilhører rapportseriene PasOpp-rapport .

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har gjennomført en nasjonal spørreskjemaundersøkelse blant voksne kreftpasienter som hadde et tilbud på poliklinikker/dagavdelinger eller sengeposter ved somatiske sykehus i perioden 20. september – 10. desember 2009. Undersøkelsen ble gjort på oppdrag fra Helsedirektoratet. Datainnsamlingen ble gjennomført i perioden januar - mai 2010. Alle sykehus deltok med unntak av Rikshospitalet som valgte å ikke delta i undersøkelsen.

Hovedresultater fra undersøkelsen og metoderedegjørelse presenteres i en egen nasjonal rapport. Denne rapporten presenterer resultater fra spørsmål i spørreskjemaet for hvert enkelt sykehus og for alle sykehusene samlet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 9.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-07-18 02:01:06.028671
MODIFIED 2014-08-14 11:50:10.190038+00:00
CREATED 2014-07-18 02:01:06.028671
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)