Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kriterier og skjønn i evaluering : en kasusstudie i utøvende musikkutdanning, oktober 2010

Rapporten tilhører rapportseriene NOKUTs rapporter.

Et nytt karaktersystem for høyere utdanning ble innført i 2003, med beskrivelser av hvert trinn på skalaen fra A–E. Undersøkelsen viser at institusjoner for utøvende musikkutdanning nesten uten unntak benytter de tre beste karakterene. Er karakterene blitt for gode, eller speiler de bare et forventet, høyt prestasjonsnivå? Rapporten bygger på data fra et pilotprosjekt innen utøvende sangutdanning, med utvikling av eksplisitte vurderingskriterier som bidrag til en mer transparent og pålitelig vurdering. Rapporten behandler utfordringene ut fra et evalueringsteoretisk ståsted, denne prinsipielle tilnærmingen gjør rapporten interessant for alle med et engasjement i forhold til teoretiske og/eller praktiske spørsmål ved vurdering.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 625.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-08-14 11:42:30.693326
MODIFIED 2018-07-07 09:00:19.731554+00:00
CREATED 2014-08-14 11:42:30.693326
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)