Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kriterium for evaluering av partnerskap og planlegging i kommunalt folkehelsearbeid

Rapporten tilhører rapportseriene Arbeidsrapport .

Møreforsking Volda har i samarbeid med NIBR fått i oppdrag frå Helsedirektoratet å evaluere bruken av partnerskap i folkehelsearbeidet, og å stå føre prosessevaluering av satsinga på folkehelse i planlegginga. Denne arbeidsrapporten er ein del av dette oppdraget. Formålet med rapporten er å utvikle og gjere synleg for andre kva for praktiske og teoretiske utgangspunkt vi har for evalueringa, og kva for konkrete kriterium vi vil bruke i vurderinga av kor godt partnerskapsorganiseringa og planlegginga fungerer i dei aktuelle fylka og kommunane.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 352.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-11-18 01:00:38.852799
MODIFIED 2015-10-16 08:20:03.314288+00:00
CREATED 2014-11-18 01:00:38.852799
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)