Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kryssløsninger i by : internasjonale anbefalinger for å sikre miljøvennlig bytransport

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

Formålet har vært å sammenfatte utenlandske anbefalinger om hvordan bykryss bør designes for å sikre gode forhold for syklister, fotgjengere og kollektivtrafikk. I alt 59 vegnormaler og håndbøker fra ni land er gjennomgått. Sammenligning av norske og de utenlandske anbefalinger viser at disse i mange tilfelle stemmer overens. Det er dog mulig å prioritere syklister i større omfang i norske håndbøker. Samtidig finnes det flere krysstiltak med potensial for å forbedre forholdene for især syklister og fotgjengere som ennå ikke er prøvd ut i Norge på systematisk vis eller inkludert i de norske vegnormaler. Det bør lages forsøk med disse tiltak i Norge.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 11.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-04-17 14:57:34.141718
MODIFIED 2014-08-14 11:46:44.878004+00:00
CREATED 2013-04-17 14:57:34.141718
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)