Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

KS 1 av Godsterminal, sporarealer og -kapasitet i Drammen-området

Jernbaneverket har utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU) for godsterminal, sporarealer og -kapasitet i Drammen-området. Bakgrunnen for KVUen er at dagens godsterminaler i Drammen har for liten kapasitetsreserve til å kunne betjene den fremtidige etterspørselen etter godstransport på bane. Hovedfokuset i KVUen er vurdering av terminalkonsept og ulike alternativer for lokalisering av framtidig godsterminalvirksomhet i Drammen-området. Terramar og Oslo Economics har på oppdrag fra Samferdsels- og Finansdepartementet gjennomført ekstern kvalitetssikring (KS 1) av den foreliggende KVUen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-01-19 12:00:32.848367
MODIFIED 2017-01-19 12:00:32.886288
CREATED 2017-01-19 12:00:32.848367
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)