Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

KS 1 av Transportløsning veg-bane Trondheim - Steinkjer

Terramar AS og Oslo Economics AS har på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartemetet utført kvalitetssikring av konseptvalgutredning om transportløsning veg/bane Trondheim - Steinkjer. Oppdraget er gjennomført i henhold til de krav som fremgår av rammeavtalen (mars 2011) om kvalitetssikring av konseptvalg, samt avropet datert 14. september 2011.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-10-06 13:13:21.239897
MODIFIED 2016-10-06 13:13:21.635536
CREATED 2016-10-06 13:13:21.239897
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)