Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

KS1 Arna - Bergen : dobbeltspor Arna-Fløen (jernbane) og Arnatunnel (veg) : Konseptvalgutredning

Konseptvalgutredning (KVU) for to prosjekter i Hordaland, hhv. jernbane- og vegforbindelse mellom Arna og Bergen. De to prosjektene er valgt ut av Samferdselsdepartementet for KVU/KS1. I oppdraget ble etatene bedt om å se Ulriken tunell (jernbane) og Arnatunellen (E-16) i sammenheng. KS1/KVU skal sikre at de planlagte tiltakene gjennomføres i et overordnet perspektiv for å ivareta et antatt behov for forbedring av transportsystemet på strekningen, og at tiltaket løser prioriterte behov for ulike interessegrupper, byområdet og regionen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 12.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-06-04 17:27:38.786748
MODIFIED 2019-09-02 12:00:16.109451+00:00
CREATED 2012-06-04 17:27:38.786748
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)