Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kulldriftens betydning for utviklingen i Longyearbyen

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Store Norske er fortsatt den største enkeltvirksomhet på Svalbard. Utviklingen i kulldriften er av avgjørende betydning for utviklingen i samfunnet i Longyearbyen når det gjelder arbeidsplasser, befolkning, tjenesteproduksjon og annen næringsutvikling. Vi viser både at en reduksjon i kulldriften vil føre til et kvalitativt og kvantitativt annerledes Longyearbyen, og at det er vanskelig å erstatte kulldriften med annen virksomhet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 670.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-10-18 17:19:56.362827
MODIFIED 2016-08-12 06:02:23.923768+00:00
CREATED 2012-10-18 17:19:56.362827
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)