Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kultur - Retur : fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Rapporten er en del av kartleggingen i forbindelse med KRDs satsing på kulturbasert næringsutvikling. Hovedformålet med rapporten er å gi en grov oversikt over satsinger innenfor feltet kultur og næring i et utvalg av ti fylkeskommuner. Oppdraget har vært gjennomført på kort tid og har omfattet innsamling og bearbeiding av informasjon om et noe diffust tema. Med det menes at fylkene har ulike oppfatninger av hva som skal legges i begrepet kulturbasert næringsutvikling og hvordan satsing innen dette feltet skal foregå. Vi håper likevel at rapporten kan gi en nyttig oversikt og innsikt i feltet kulturbasert næringsutvikling, og være et innspill i arbeidet med å klargjøre og avgrense hva feltet bør omfatte og hvordan politikkutforming rundt kulturbasert næringsutvikling kan innrettes på en mest mulig hensiktsmessig måte.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 453.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-12-08 13:01:42.354776
MODIFIED 2016-11-11 17:00:41.354256+00:00
CREATED 2012-12-08 13:01:42.354776
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)