Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kulturell berikelse - politisk besvær. Gjennomgang av politikken overfor nasjonale minoriteter 2000-2019

Rapporten tilhører rapportseriene TF-rapport.

Gjennomgang av virkemidler i norsk politikk overfor nasjonale minoriteter i perioden 2000-2019, blant annet av Kommunal- og moderniseringsdepartementets samordningsrolle, dialogformer/-arenaer mellom sentrale myndigheter og nasjonale minoriteter og ulike tilskuddsordninger på politikkområdet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2021-04-27 00:00:49.515397
MODIFIED 2021-04-27 00:00:52.231866
CREATED 2021-04-27 00:00:49.515397
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)