Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kulturkunnskap i en kunnskapskultur. Evaluering av forsøk med Den kulturelle skolesekken i videregående skole.

Rapporten tilhører rapportseriene TF-rapport.

Evalueringen av forsøk med Den kulturelle skolesekken i videregående skole baserer seg på intervjuer med DKS-administrasjonen, skolekontakter og kunstnere i de to forsøksfylkene Hordaland og Vest-Agder.

Det analytiske utgangspunkt er at Den kulturelle skolesekken er et typisk eksempel på norsk politisk kultur, der det elitære forenes med det folkelige og demokratiske. Denne ambisjonen utgjør en viktig dimensjon ved prosjektet, og det diskuteres hvordan den realiseres i møtet mellom kunst- og kulturfeltet og skolen. Spesielt er det en utfordring knyttet til Den kulturelle skolesekkens intensjon om å sikre likeverdighet til alle elever uavhengig av sosial og kulturell bakgrunn. Den største utfordringen i implementeringen av Den kulturelle skolesekken i videregående skole er likevel uten tvil møtet med skolens stramme timeplan og kompetansemål. Rapporten inneholder en analyse av skolens utvikling mot en stadig sterkere grad av revisjon og kontroll over timebruk, noe som øker presset på den rent faglige formidlingen.

Hovedkonklusjonen er at forsøket med DKS i videregående skole i Vest-Agder og Hordaland har bidratt med mange gode produksjoner av høy kvalitet, og datamaterialet viser at skolene ønsker Den kulturelle skolesekken velkommen. På tross av gode erfaringer, godt samarbeid mellom kultur- og skolesektorene og ønske om å få til implementeringen av Den kulturelle skolesekken i videregående skole, er den største faren for en varig realisering av prosjektet knyttet til manglende klarhet i skolens interne retningslinjer for timeføring og legitimering av denne type virksomhet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:22.882391
MODIFIED 2013-02-14 18:09:03.086148
CREATED 2010-12-15 04:41:22.882391
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)