Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kulturminnefondets samfunnsnytte

Rapporten tilhører rapportseriene Menon-publikasjon.

Kulturminnefondets tilskudd og aktivitet bidrar til å øke den totale samfunnsøkonomiske verdien knyttet til kulturminner.

Analysen viser at samfunnsnytten som kan tilbakeføres til Kulturminnefondets tilskuddsvirksomhet og øvrige virksomhet er betydelig når man inkluderer det Kulturminnefondets tilskudd utløser av private midler og andre tilskudd. Kulturminnefondet har gitt mer enn 570 millioner kroner i tilskudd siden starten i 2003. Dette har ført til at det er brukt nærmere 2 milliarder kroner på bevaring av de kulturminnene som har mottatt tilskudd fra Kulturminnefondet. Det vil si at én krone i tilskudd fra Kulturminnefondet fører til at det brukes 3,50 kroner på bevaringsprosjektet. Kulturminnefondets tilskudd muliggjør at flere av kulturminnene som ikke var i bruk før tilskuddet, kan tas i bruk etter tilskuddet. En betydelig andel av kulturminnene som får støtte, endres fra ikke å være i bruk til å bli brukt av eieren som bolig, fritidsbolig eller lignende. I tillegg blir en betydelig andel av kulturminnene som ikke var i bruk før tilskuddet, tatt i bruk til næringsvirksomhet.

Kulturminnefondet bidrar også til økt samfunnsnytte ved at det fører til bevaringsarbeid som bidrar til næringsvirksomhet lokalt og til å holde i hevd tradisjonelle håndverkstjenester.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-01-09 01:02:56.924734
MODIFIED 2018-01-09 01:02:57.833983
CREATED 2018-01-09 01:02:56.924734
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)