Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kulturutgifter i kommunene

Rapporten tilhører rapportseriene TF-rapport.

I dette prosjektet presenterer vi statistikk fra Kostra som viser diverse utviklingstrekk for kommunenes utgifter samt brukerbetalinger/salgs- og billettinntekter m. v. innenfor kulturområdet. Vi etablerer også en økonometrisk modell for å analysere hvordan kommunenes prioriteringer av kulturområdet – og de ulike underområdene innenfor kulturfeltet som bibliotek, kulturskoler, idrett m. v. – avhenger av utvalgte kjennetegn ved kommunene. Vi fokuserer særlig på sammenhengen mellom kommunenes frie inntekter og prioriteringen av kultursektorene, men studerer også effekter av øremerkede tilskudd, brukerbetalinger/gebyrer og andre salgsinntekter, samt demografiske og politiske kjennetegn ved kommunene. Både den beskrivende statistikken og den økonometriske modellen gir ny og oppdatert kunnskap om kommunenes allokering av ressurser til ulike kulturformål.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-02-10 01:02:12.744901
MODIFIED 2016-02-10 01:02:13.001845
CREATED 2016-02-10 01:02:12.744901
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)