Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kundeeffektundersøkelse av bedriftsrettede virkemidler fra Innovasjon Norge : etterundersøkelse i 2005 av bedrifter som fikk finansiert bedriftsutviklingsprosjekt i 2001

Rapporten tilhører rapportseriene NF-rapport.

Nordlandsforskning gjennomfører på oppdrag av NHD, KRD, FKD, LMD og Innovasjon Norge kundeeffektundersøkelser blant næringsdrivende som har mottatt tilsagn om lån eller tilskudd fra Innovasjon Norge. Kundeeffektundersøkelsen representerer en systematisk innhenting av data og analyse om hvordan INs finansielle og faglige engasjement virker inn på kundebedriftens økonomiske og srategiske utvikling. Kundeffektundersøkelsen er delt inn i en førundersøkelse som gjennomføres året etter at finansieringstilsagn er gitt og en etterundersøkelse 3-4 år etter dette. Foreliggende etterundersøkelse er en oppfølging blant de som var med i førundersøkelsen i 2002 og bygger på intervju av 737 virksomheter.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 767.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:52.099004
MODIFIED 2018-06-04 10:00:17.616402+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:52.099004
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)