Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kundeeffektundersøkelse av bedriftsrettede virkemidler fra Innovasjon Norge : etterundersøkelse i 2006 av bedrifter som fikk finansiert bedriftsutviklingsprosjekt i 2002

Rapporten tilhører rapportseriene NF-rapport.

Undersøkelsen er en oppfølging av de bedrifter som var med i førundersøkelsen i 2003 og bygger på intervju med 705 virksomheter. I etterundersøkelsen er det lagt vekt på følgende spørsmål: - hvilken betydning har IN for prosjektene - hvilke resultater er det av prosjektene - hvordan påvirkes bedriftens resultater

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 728.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:52.338218
MODIFIED 2013-02-14 18:11:12.045073
CREATED 2010-12-15 04:41:52.338218
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)