Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kundeundersøkelse av SNDs virkemidler : førundersøkelse blant næringsdrivende som fikk tilsagn i 2000

Rapporten tilhører rapportseriene NF-rapport.

I denne rapporten vises hovedresultatene fra en undersøkelse blant næringsdrivende som har mottatt bedriftsrettet støtte fra SND i 2000. Analysen bygger på spørreskjemaintervju med et representativt utvalg på i alt 1209 virksomheter, noe som utgjør rundt 16 prosent av SND-tilsagnene i 2000. Undersøkelsen omfatter følgende ti virkemiddelordninger1: · Lavrisikolån (n=48) · Distriktsrettede risikolån (n=48) · Landsdekkende risikolån (n=136) · Landsdekkende utviklingstilskudd (n=61) · Distriktsutviklingtilskudd (n=207) · Etablererstipend (n=266) · Offentlige og industrielle forsknings- og utviklingskontrakter (OFU/IFU) (n=63) · Grunnfinasieringslån til fiskeflåten (n=77) · Lån til landbruket (n=118) · Bygdeutviklingsmidler (n=185) I undersøkelsen har det blitt lagt hovedvekt på å avklare følgende spørsmål: · Hvilken betydning har SND-systemet for realisering av prosjektene? · Hvordan er bedriftenes forventninger til resultatet av prosjektet? · Hva mener kundene om SND-systemet? I tillegg har det også blitt sett på hvordan virkemidlene fungerer i forhold til viktige mål.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 639.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:49.523471
MODIFIED 2017-11-02 07:00:36.094361+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:49.523471
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)