Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kundeundersøkelse av SNDs virkemidler : førundersøkelse blant næringsdrivende som fikk tilsagn i 2001

Rapporten tilhører rapportseriene NF-rapport.

Denne rapporten viser hvordan den bedriftsrettede støtten fra SND har blitt utnyttet i 2001. Analysen bygger på spørreskjemaintervju med et representativt utvalg på i alt 1187 virksomheter, noe som utgjør rundt 16 prosent av SND-tilsagnene i 2001. Undersøkelsen omfatter følgende virkemiddelordninger: - Lavrisikolån - Landsdekkende risikolån - distriktsrettede risikolån - Landsekkende utiklingstilskudd - Distriktsutviklingstilskudd - Etablererstipend - Offentlige- og industrielle forsknings og utviklingskontrakter - Grunnfinansieringslån til fiskeflåten - Lån til landbruket - Bygdeutviklingsmidler I undersøkelsen er det blitt lagt hovedvekt på å avklare følgende spørsmål: - Hvordan virkemidlene fungere i forhold til viktige mål for SNDs virksomhet - Hvilken betydning har SND-systemet for realisering av prosjektene - Hvordan er bedriftenes forventninger til resultatet av prosjektet - Hva mener kundene om SND systemet

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 755.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:49.770759
MODIFIED 2018-01-11 06:00:25.339544+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:49.770759
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)