Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kundeundersøkelse av SNDs virkemidler : førundersøkelse blant næringsdrivende som fikk tilsagn i 2002

Rapporten tilhører rapportseriene NF-rapport.

Denne rapporten viser hvordan den bedriftsrettede støtten fra SND har blitt utnyttet i 2002. Analysen bygger på spørreskjemaintervju med et representativt utvalg på i alt 1100 virksomheter, noe som utgjør rundt 16 prosent av SND-tilsagnene i 2002. I undersøkelsen er det lagt vekt på følgende spørsmål: - Hvordan virkemidlene fungerer i forhold til viktige mål for SNDs virksomhet - Hvilken betydning har SND-systemet for realisering av prosjektene - Hvordan er bedriftenes forventninger til resultatet av prosjektene Hva mener kundene om SND-systemet

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 5.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:51.306592
MODIFIED 2015-11-12 15:00:46.426883+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:51.306592
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)