Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kunnskap for lokal medverknad og mobilisering : utviklingsrelevante bidrag i perioden 1999-2009

Dette arbeidet er ein kunnskapsstudie vedrørande temaet lokal medverknad/mobilisering, då med hovudvekt på norske bidrag frå perioden 1999 – 2009 som er relevante for lokale og regionale samfunnsutviklingstiltak. Studien viser at mobiliseringsarbeid framleis er særs viktig i nyskapande lokal samfunnsutvikling. I ei tid som i stadig større grad er prega av fokuset på og omsynet til individet, vert det likevel stilt nye krav til mobiliseringsprosessen: Medverknad kan i denne samanheng oppfattast meir som eit krav. Menneske ønskjer noko att – reell inn- og medverknad – for å gå inn som aktørar i lokale mobiliserings- og utviklingsprosessar.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 461.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-07-01 10:38:52.146645
MODIFIED 2017-10-31 00:00:36.536148+00:00
CREATED 2012-07-01 10:38:52.146645
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)