Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing

Denne rapporten er utarbeidet av Kompetansesenter for distriktsutvikling (KDU) som et ledd i kunnskapsbygging og kunnskapsformidling av erfaringer med frivillige kommunesammenslåingsprosesser i Norge. Som faglig uavhengig kompetanseorgan er en av våre hovedoppgaver å bidra med kunnskap som er relevant og nyttig for lokale, regionale og nasjonale beslutningstakere og utviklingsaktører i deres samfunnsutviklingsarbeid. Vi håper at denne rapporten, sammen med eksisterende kunnskapstilfang, vil ha nytteverdi i de kommende prosessene som norske kommuner er invitert til å gå inn i gjennom kommunereformen. Dette handler i stor grad om lokalt samfunnsutviklingsarbeid, og derfor er gode prosesser, lokalt eierskap og bred medvirkning vesentlig.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-04-11 22:03:48.598550
MODIFIED 2017-04-11 22:03:48.611230
CREATED 2017-04-11 22:03:48.598550
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)