Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kunnskap om fattigdom i Norge : En oppsummering.

Rapporten tilhører rapportseriene Fafo-rapport.

Rapporten er en kunnskapsoppsummering om fattigdom i Norge. Den er ikke basert på ny forskning eller nye data, men sammenstiller eksisterende forskning og statistikk til en samlet oversikt over den kunnskapen som per i dag er tilgjengelig om den norske fattigdommen. I rapporten presenteres en statistisk oversikt over omfanget og fordelingen av fattigdom, det gis en oversikt over hvordan de politiske partiene forholder seg til fattigdomsfenomenet i sine partiprogrammer, og de mest relevante virkemidlene for å bekjempe fattigdom beskrives.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-05-17 22:00:46.077788
MODIFIED 2017-05-17 22:00:46.131357
CREATED 2017-05-17 22:00:46.077788
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)