Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kunnskaper om og holdninger til trafikksikkerhet - 2008 : status og tendenser

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

Rapporten beskriver en undersøkelse gjennomført i 2008 for å vurdere holdninger, kunnskap og atferd relatert til trafikksikkerhet, og sammenligner resultatene med undersøkelser foretatt siden 1998. Vi ser en stadig økning i selvrapportert sykkelhjembruk, et vedvarende høyt nivå av andel som sier de kjører over fartsgrensene, reduserte positive holdninger mot lavere fartsgrenser, og en økning i positive holdninger for det eksisterende promillenivået på 0,2. I tillegg drøftes forskjeller i forhold til alder, kjønn, region, utdannelse, inntekt og kjørelengde. Hensikten med undersøkelsen er å gi innblikk i trafikantens mentalitet og atferd for bedre å utforme trafikksikkerhetstiltak framover.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 590.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-05-03 12:00:27.428865
MODIFIED 2014-08-14 11:46:45.271769+00:00
CREATED 2013-05-03 12:00:27.428865
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)