Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kunnskapsgrunnlaget : en sluttrapport fra prosjektet om voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring

Rapporten oppsummerer hovedkonklusjonene fra fem hovedrapporter og to kortrapporter fra prosjektet. Prosjektet hadde som mål å øke vår generelle kunnskap om og innsikt i fagfeltet voksne med rett til grunnskole og videregående opplæring. Problemstillingene inkluderte tilgjengelighet, informasjon, organisering, tilrettelegging, både på individnivå og på organisasjonsnivå. Samarbeid, både mellom primærtilbyderne (kommuner og fylkeskommuner) og frivillig sektor (studieforbund og fjernundervisningsinstitusjoner), og mellom tilbydere og andre etater, var et annet og viktig tema. Likeledes var man opptatt av tall og statistikk over de voksne.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 406.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-10-26 12:00:35.643176
MODIFIED 2014-08-14 11:47:38.423280+00:00
CREATED 2013-10-26 12:00:35.643176
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)