Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kunnskapsløftet 2006 Samisk : mot en likeverdig skole? : sluttrapport fra evalueringsarbeidet av Kunnskapsløftet Samisk (LK06S)

Rapporten tilhører rapportseriene NF-rapport.

Mangel på læremidler og kvalifiserte lærere gjør det vanskelig å gjennomføre Kunnskapsløftet for elevene som følger det samiske læreplanverket. Dette er en av konklusjonene fra Nordlandsforskning som har evaluert innføringen av det samiske læreplanverket for Kunnskapsløftet. Læreplanverket for de samiske elevene (LK06-S) inneholder for første gang gjennomgående samiske læreplaner for hele grunnopplæringen samtidig som den individuelle retten til opplæring i samisk er styrket i Opplæringsloven. Reformen skulle dermed sikre god opplæring i og på samisk. Forskerne finner at skolene har hatt problemer med å innføre sentrale elementer i reformen. Det samiske læreplanverket (LK06-S) kom senere og har hatt kortere tid til å virke, skolene har også fått varierende oppfølging og støtte fra skoleeier og staten.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-01-25 14:04:33.200289
MODIFIED 2014-08-14 11:48:39.589561+00:00
CREATED 2014-01-25 14:04:33.200289
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)