Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kunnskapsoversikt over forskning om vanskeligstilte på boligmarkedet 2004-2010

Formålet med oppdraget har vært å produsere en oppdatert kunnskapsoversikt som dokumenterer, redegjør for, og vurderer forskning som setter fokus på vanskeligstilte på boligmarkedet. Kunnskapsoversikten baserer seg på forskning som har funnet sted i tidsrommet fra 2004 til 2010, og bygger videre på foregående kunnskapsoversikt fra 2004 (Hellevik og Nordvik, 2004). Kunnskapsoversikten har også som formål å identifisere hvor behovet for videre forskning er aller størst. Oppsummert kan følgende tre forhold forstås som overordnede krav til oppdraget:  Kunnskapsoversikten skal bygge på tidligere kunnskapsoversikt.  Kunnskapsoversikten skal gi et komplett bilde av eksisterende nasjonal forskning.  Kunnskapsoversikten skal vurdere hvor det er behov for ytterligere kunnskap.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:08:03.609253
MODIFIED 2016-08-12 06:02:44.016712+00:00
CREATED 2012-11-19 16:08:03.609253
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)