Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kunnskapsstatus (1990–2010) : forskning om etnisk diskriminering av barn og unge

Rapporten tilhører rapportseriene NOVA-rapport.

NOVA har på oppdrag fra BLD. undersøkt hva som finnes av forskning om etnisk diskriminering av barn og unge. Gjennomgangen viser at barn og unge i Norge. opplever etnisk diskriminering, men forskningen så langt kan ikke si noe om hvor mange det gjelder. eller hvem som er hardest rammet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 935.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-07-06 17:11:02.479876
MODIFIED 2013-02-14 18:06:50.543683
CREATED 2011-07-06 17:11:02.479876
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)