Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kunnskapsstatus for IA-avtalens delmål 2 : rekruttere og beholde personer med redusert funksjonsevne

Nordlandsforskning har utarbeidet en kunnskapsstatus for tema 2 i IA-avtalen: Rekruttere og beholde personer med redusert funksjonsevne. I dette arbeidet har vi systematisert og analysert sentrale studier som omhandler temaet. Forskningsarbeid og intervensjonsstudier innen dette feltet fokuserer på tre hovedområder: overgangen mellom utdanning og arbeidsliv, offentlige velferdstjenester og leverandører av arbeidsrettede tiltak og ordninger og arbeidsgivere og virksomheter. Det dreier seg om norske og internasjonale studier og innebefatter både studier som fokuserer på konkrete tiltak/ intervensjoner og forskningsbaserte studier, både på samfunnsnivå, i enkeltvirksomheter og i forhold til enkeltindivider. Til sammen inneholder oversikten en bibliografi på rundt 400 referanser.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 559.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-11-13 15:22:44.220057
MODIFIED 2017-04-03 11:00:15.240555+00:00
CREATED 2010-11-13 15:22:44.220057
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)