Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kunnskapsstatus for programmet FARVE (forsøksmidler arbeid og velferd) : tema: å øke den gjennomsnittlige avgangsalderen

Rapporten tilhører rapportseriene AFI-notat.

Som et ledd i arbeidet med IA-avtalens mål om å øke den gjennomsnittlige pensjonsalder var det et behov for å samle kunnskap om hvor innsatsen bør ligge de to neste årene. Dette notatet er en litteraturgjennomgang av valgte publikasjoner som bidrar til å besvare problemstillingen: Hva kan gjøres for å øke den gjennomsnittlige avgangsalderen? Notatet gir en status over årsaker til tidligavgang. Det gis en oppsummering rundt bruken og effekten av tiltak i ulike bransjer og virksomhetene i forhold til å få eldre arbeidstakere til å stå lengre i jobb. Vi har sett på tiltak som er rettet mot den enkelte arbeidstaker, mot virksomheten som helhet, og tiltak som gjøres på nasjonalt nivå. Vi peker også på tilbakeførende tiltak for seniorer/eldre som står utenfor arbeidslivet, og studier av diskriminering knyttet til dette.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 254.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-11-13 15:22:45.975461
MODIFIED 2017-05-28 07:00:15.084183+00:00
CREATED 2010-11-13 15:22:45.975461
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)