Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kunnskapsstatus og fremtidsperspektiver 2012 : god reise hjem : sikker dekompresjon av dykkere

Rapporten oppsummerer kunnskap og fremtidsperspektiver på området dekompresjon av dykkere. Den tar for seg viktige dekompresjonsmodeller, hvorav noen er sentrale i utformingen av dagens dykkeprosedyrer. Rapporten beskriver også kunnskapshull innenfor området og forslag til hvordan disse kan dekkes. Forfatteren tilkjennegir også synspunkter på hva som bør være fremtidig forskning innenfor dette området.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 10.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-09-18 12:01:12.386182
MODIFIED 2014-08-14 11:47:13.447610+00:00
CREATED 2013-09-18 12:01:12.386182
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)