Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kunnskapsstatus Tema 1: sykefravær

Rapporten tilhører rapportseriene AFI-notat.

Den stadig tilbakevendende diskusjonen om sykefravær i det norske samfunnet er tankevekkende på flere måter. Et arbeidsliv preget av stor trivsel og høy deltakelse sett utenfra og på en viss avstand, viser seg på nærmere hold å ha noen sider som ikke tolkes likt og hvor forskningslitteraturen ikke er preget av konsensus. Noen kaller det ”et norsk arbeidslivs-paradoks”: hvordan kan så mange positive og problematiske kjennetegn eksistere samtidig? Diskusjonen dukker opp og forsterkes hver gang det registreres en endring eller økning i sykefraværet. Når fraværet blir et markert problem for driften av en virksomhet eller som nå, når samfunns-kostnadene ved fravær, langtidsfravær og uførhet fokuseres, presenteres ulike fortolkninger. I den foreliggende kunnskapsoversikten er det gjort en gjennomgang av tilgjengelig litteratur fra internasjonal, nordisk og norsk forskning de siste årene. Resultatet av denne gjennom-gangen ses i forhold til ”direkte rapporteringer” fra arbeidslivet, i form av artikler som tar opp, og gir bilder av, hva virksomhetene satser på. Kunnskapsoversikten vil i tillegg gi konkrete anbefalinger om hva som bør gjøres for å styrke arbeidet med å nå IA-avtalens delmål 1: å redusere sykefraværet med 20 %.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:30.652697
MODIFIED 2016-08-12 06:00:36.545430+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:30.652697
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)