Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kunskap och lärande för musikbranschen. En evaluering av Norsk kulturråds stöd till regionala nätverk för kompetensutveckling inom rytmisk musik

I Kunskap och lärande för musikbranschen – en evaluering av Norsk Kulturråds stöd till regionala nätverk för kompetensutveckling inom rytmisk musik evalueres tilskuddsordningen av Andante – tools for thinking. Evalueringen tar for seg kompetansebehovet i de ulike regionene, nettverkenes bidrag til kompetanseutvikling, ordningens kulturpolitiske kontekst og anbefalinger for det videre arbeidet. Rapporten peker på behovet for en felles forståelse av kompetansebegrepet og en bredere kartlegging av kompetansebehovet i regionene. Hvilke tiltak er realisert og hvilken målgruppe har de truffet? Andante har videre lagt vekt på å undersøke om nettverksmodellen er tydelig og relevant for aktørene i musikkbransjen, om ordningen er formålstjenlig og på hvilke måter nettverkene har tolket sine oppgaver og kompetansemål.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 750.2KB)
  2. Forside.pdf (pdf, 501.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-10-18 17:17:22.116992
MODIFIED 2017-09-29 20:00:53.358288+00:00
CREATED 2012-10-18 17:17:22.116992
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)