Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kunstaktiv ungdom på internett : evaluering av nettstedet www.Trafo.no

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Denne rapporten omhandler de tre første årene av prosjektet Trafo. no, et fireårig utviklingsprosjekt med formål å utvikle en internettbasert tjeneste for ung kunst og unge kunstnere i alderen 16–22 år. Prosjektet er gjennomført på oppdrag for Norsk kulturråd. Datamaterialet består av kvalitative prosesstudier av implementeringen av nettstedet samt en spørreundersøkelse blant brukere av www. trafo. no.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:08:39.830293
MODIFIED 2014-08-14 11:44:16.944648+00:00
CREATED 2012-11-19 16:08:39.830293
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)